Føremelding Sunnmørsalpane og Tafjordfjella

Fra Lågtunga mot Pyttbua og Tordsvatnet. 12. juni 2018
Fra Lågtunga mot Pyttbua og Tordsvatnet. 12. juni 2018 Foto: Åsmund Steen

Oppdatert pr. 25. juni.

Det er full sommer i Tafjordfjella og Reinheimen.

Reindalseter- Veltdalshytta: Litt snø fra Smettevatnet og innover i Nedre Veltdalen. Raskt og lett å gå.

Veltdalshytta- Torsbu/Billingen: Det er fine forhold hele veien fra Billingen. Hengebrua oppe i Torddalen, og sommerbrua oppe ved Tordsvatnet er lagt ut.

Pyttbua-Veltdalshytta/Torsbu: De nye broene er ferdige. Snøfritt hele veien forbi Radiovatnet. Litt snø i Kariløyfti. Snøflekker på Puttegga og Karitinden, men stort sett bart. Isfritt på vannene rundt Pyttbua, og Tordsvatnet nesten isfritt.

Pyttbua-Vakkerstøylen: Båtene er lagt ut. Ikke snø i Tungegrova. Det er stort sett bart. 

Pyttbua- Reindalseter: Tauene er hengt ut på Puttskavlen. Snøen bar godt, og lett å gå på. Snøfritt i Øvre Reindalen, og langs vannet til Pyttbua.

Tjønnebu: Bart opp til hytta. Bart i Børrebotnen på ruta Vakkerstøylen-Tjønnebu, og fra Vakkerstøylen og forbi Jervebui.

Patchellhytta-Velleseter: Flotte forhold for fotturer. I høyden over 1000 moh. vil det være snø i renner og søkk, men snøen er fin å gå på. 

Tyssenaustet: Fine forhold opp til hytta, og også videre mot Fivelstadhaugen. Noe snø fra Kvitelvdalsvatnet.


Gi gjerne beskjed om du har vært på tur og har oppdatert informasjon.

Skrevet av Tone Drabløs 25. juni 2018