Føremelding for Tafjordfjella og Sunnmørsalpane

Veltdalen 3. juli
Veltdalen 3. juli Foto: Øyvind Hunnes

Oppdatert 03.07. Mye snø, men fine forhold i fjellet. Snøen letter framkomsten flere steder.

Generelt: Det er mye snø i fjellet i år, men den har satt seg veldig godt, og er hard og fin å gå på. Gamasjer og staver kan være en fordel hvis du skal opp i høyden. Bekker og elver er større enn vanlig. De fleste vann under 700-800 moh. er isfrie.

Været forandrer seg fra dag til dag. Informasjoen nedenfor tar ikke hensyn til det.


Patchellhytta: Noe snø på vei mot hytta fra Liasætra, men det smelter fort. Fine forhold på Slogen. Noe mer snø langs Isavatnet fra Urke.

Velleseter: Snøfritt og sommerlig rundt hytta, men snø videre fra Gullmordalsvatnet på vei mot Patchellhytta.

Tyssenaustet: Stien fra Bjørke opp til hytta er snøfri. Isen har stort sett gått opp. Mulig å gå videre både over Høghornet og langs vannet, men snø i Kvitelvdalen.

Reindalseter: Bart i Reindalen. Noenlunde snøfritt til ca 1100 moh. i Øvre Reindalen og Hulderkoppen. Elvene i Øvre Reindalen kan være store.

Fine forhold langs Zakariasvatnet, selv om vannstanden er høy.

Pyttbua: Bart fram til hytta fra Tunga. Mot Veltdalen er det stort sett bart der stien følger ryggene, snø resten. Tauet på Puttskavlen ligger kun på den øverste delen. 

Vakkerstøylen: Snøfritt inn til hytta fra Tunga. Isen på vannet har gått. En del snø på stien mot Pyttbua, og mot Tjønnebu. Tauet i Tungegrova blir lagt ut så snart festet smelter fram.

Danskehytta: Mye snø, men hard og fin å gå på. Bart i bratta opp fra Rødalen. Mye snø langs Fremste Vikvatnet på ruta fra Grotli og Hamseviki. Over til Reindalseter er det mye snø, og høye kanter til bekkene. Vardene er delvis nedsnødd på partiet mellom Landversbreen og Daurmålshaugen.

Veltdalshytta: Litt snø i oppstigninga til Smettevatnet, men her smelter det fort. Ellers fast og fint å gå.

Billingen-Veltdalshytta/Torsbu: Brua over Torda er ikke lagt ut(30.06), og vil ikke bli det på et par uker. Alternativ vei kan være å følge Torddalen opp til Torsbreen, og følge stien fra Hulderkoppen derfra. Flere bekker som må krysses.

Tjønnebu: Noe snø innover Steindalen. Bart på berga rundt hytta. Mye snø videre mot Vakkerstøylen. Fremdeles muligheter for toppturer med ski fra Tjønnebu.

Send oss gjerne oppdatering på facebook eller dnt.sunnmore@dnt.no dersom du har vært på tur og forholdene har endret seg.


Skrevet av Tone Drabløs 3. juli 2020