Føremelding Tafjordfjella og Sunnmørsalpene uke 26

Reindalseter 30.juni
Reindalseter 30.juni

Føremelding per 30. juni. Hard og fin snø.

Føremelding pr 30. juni:

Snøen smelter raskt med stigende temperaturer. Snøen bærer godt tidlig på dagen, så det kan være greit å starte tidlig i områder med mye snø. Utpå ettermiddagen blir også smeltevannselvene større, og vanskeligere å krysse. Skistaver/vandrestaver er et godt tips. I brattere passasjer kan isøks eller brodder være til god hjelp.

Reindalseter/Jakobselet: Snøfritt til Reindalseter, og opp bakken mot Daurmålsvatnet mot Danskehytta.

Reindalseter-Veltdalshytta: Størstedelen av Nedre Veltdalen er snøfri, men det ligger snø opp mot Smettevatnet. Greit framkommelig, men mye smeltevann i bekkene. Det er også snøfritt i Rønnebergråsa, og langt opp i Hulderkoppen.

Billingen-Torsbu-Veltdalshytta: Brua over Torda er ødelagt, og må repareres. Dette gjør at ruta til Veltdalshytta og Torsbu er vanskelig å gå før vannstanden i elva går ned. Brua oppe ved Tordsvatnet ligger ute.

Kaldhusseter: Snøfritt i heile dalen.

Pyttbua - Veltdalen: Det er mye snø i området, men det smelter fort langs ryggene. Start å gå på morgenen.

Brøste - Pyttbua: Veien er åpen til Tunga. Bart inn til hytta.

Vakkerstøylen: Veien er åpen til Tunga. Bart inn til hytta. Ulvådalsvatnet er isfritt. Mye smeltevann i bekkene. Det er mye snø over mot Pyttbua. Det er ikke hengt ut tau i Tungegrova ennå. Mye snø over mot Pyttbua, og trolig like greit å gå via Tunga og opp Puttbudalen til Pyttbua.

Danskehytta. Snø over tregrensa, men fin å gå på. 

Tjønnebu: Snø innover i Steindalen, men grei å gå på. Snø også videre mot Vakkerstøylen til ned i Børrebotnen


Patchellhytta: Veien er åpen til Liasætra, men fortsatt noen snøflekker i dalen. Noe snø opp mot Slogen fra denne siden, men snøfritt fra Øye. Brua ved Langsætra mellom Urke og Patchellhytta er tatt av isen, og må bygges opp igjen. Det er mulig å komme over på steiner i elva.

Velleseter: Snøfritt inn til hytta, og opp mot Gullmordalsvatnet.

Har du vært på tur og har oppdatert informasjon? Gi oss beskjed på messenger eller e-post dnt.sunnmore@dnt.no. Bilder er også fint å få!

Skrevet av Tone Drabløs 30. juni 2022