Vårt innspill til nasjonal ramme for vindkraft

Foto: Oddvin Lund

Vi sendte i dag vårt innspill til NVE om nasjonal ramme for vindkraft. Hele innspillet kan leses her.

Skrevet av Åsmund Steen 23. september 2019