Minneord til Børre Torsvik

Børre Torsvik på Skopphornet høsten 2012
Børre Torsvik på Skopphornet høsten 2012 Foto: Petter Bjørstad

I forrige uke tok vi farvel med Børre Torsvik, som gikk bort altfor tidlig.

Børre ble tidlig kjent med Turistforeninga via faren, som var en ivrig bidragsyter. I 1996 ble han valgt inn i styret i ÅST og var medlem der frem til 2010, derav 4 år som nestleder og 9 år som styreleder. I denne perioden hadde vi flere store utbygginger som Reindalseter, Veltdalen og Patchellhytta. På Reindalseter kom det strøm, nytt selvbetjeningsbygg og utedo. Veltdalshytta og Patchellhytta ble på- og ombygd, og Børre la ned en stor innsats i å få inn sponsormidler til disse prosjektene.

Selv etter utbyggingene var ÅST gjeldfri, noe som ga oss mulighet til å fortsette å vedlikeholde og utvikle resten av bygningsmassen. 

Børre ble i denne perioden også valgt inn i Landsstyret til DNT sentralt og gjorde en utmerket jobb de 6 åra han satt der.  

Selv om Børre gikk ut av styret i 2010, ville vi ikke gi slipp på han, og fikk han inn i komiteen på Reindalseter. Han og kona Anne la ned utallige dugnadstimer, til stor glede for resten av komiteen, ÅST og ikke minst gjestene på hytteanlegget.  I tillegg ble han valgt inn i Rådet hvor han de siste åra har sittet som nestleder og leder. 

I 2011 fikk Børre ÅST sitt vardemerke i gull. I Statuttene står det: tildeles personer som i særlig grad har arbeidet til gagn for foreningen eller dens formål. Vardemerket i gull tildeles særlig fortjente tillitsmedlemmer i ÅST som har gjort en betydelig innsats for friluftslivet i tilknytning til ÅST. 

Børres engasjement og innsatsvilje vil bli savnet i Turistforeningen, og vi takker familien for all den tida han fikk bruke for frivilligheten som er grunnpilaren i drifta vår.

Skrevet av Tone Drabløs 18. november 2019