Allemannsretten og -plikten

Foto: Ove Fremsæter

Det snør, og de fine toppene ligger bare og venter på besøk! Vi bor imidlertid godt spredt her på Sunnmøre, og mange plasser bor det folk der andre vil starte turen..

Her er Miljøverndirektoratets retningslinjer:

Når du nyter naturen på ski, husk å

  • ikke gå gjennom tun eller nær bebodde hus og hytter
  • ikke forstyrre dyre- og fugleliv
  • respektere andre brukere av naturen
  • ta med deg søppelet ditt hjem

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter.

Allemannspliktene gjelder alle som ferdes i naturen. Du har for
eksempel et ansvar for å ta hensyn til andre, og for å rydde og plukke
opp søppel etter deg. Slik blir det hyggeligere for alle å komme tilbake til et sted.

Om ferdselskultur sier friluftsloven:

Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor skal

  • opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre
  • ikke påføre miljøet skade
  • ikke etterlate seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen


Det betyr at man ikke gjør skade på gjerder og grinder, det er en grunn til at de står der og det koster tid og penger å reparere. Ikke legg igjen avføring og dopapir der andre bor! Ta evt med deg hundeposer og ta med skiten hjem. Ikke parker på privat grunn eller slik at bilen din er til hindring for andre.


Mange formaninger, men husk at ditt friluftsliv ikke skal være til ulempe for andre.

God tur!

Skrevet av Tone Drabløs 29. november 2019