Årsmøte 2019

Foto: Per Børge Flemsæter

Årsmøtet for 2019 vil bli avholdt digitalt.

Vi ønsker velkommen til digitalt årsmøte den 27. mai kl. 18.00.

Årsmøtet var opprinnelig oppsatt den 24. mars og varslet i hht forskriftene. Ingen saker var innkommet innen fristen. På grunn av situasjonen med korona-viruset ser det ikke ut til at et årsmøte kan holdes på vanlig vis, og vi har derfor valgt å gjøre det digitalt.

Saker: Årsmelding - Regnskap - Valg - Navneendring

Alle som ønsker å delta må melde seg på her, eller kontakte oss på info.sunnmore.dnt.no. Informasjon om hvordan man kobler seg på møtet vil bli sendt til deltakerne på forhånd.

Velkommen!

Skrevet av Tone Drabløs 5. mai 2020