Hytteverter søkes

Foto: Eva Jeanette Johnsen

Vi trenger flere hytteverter!

Det er fortsatt muligheter for den som ønsker å være hyttevert på ei DNT-hytte i sommer!


Hytteverten representerer DNT Sunnmøre, og det er viktig at den som påtar seg dette ansvaret, klarer å gi gjestene et godt inntrykk både av seg selv, hytta og foreningen.

Hyttevertens viktigste oppgave er å få gjestene til å føle seg velkommen og å trives på hytta. Samtidig må man sørge for at hyttas regler overholdes. Hytteverten må sette seg inn i bruk av selvbetjeningshytter og smittevernregler. Det er utarbeidet digitale kurs for smittevern, som hytteverten får tilsendt.

Hytteverten skal verken være vaktmester eller politi, men en organisator og veileder. Gjestene skal selv rydde og vaske etter seg på våre selvbetjeningshytter, men det er viktig å informere godt nok til at dette gjøres skikkelig. Dette er viktig for at alle skal få et godt opphold på hytta.

Det betales ikke lønn til hyttevertene, men de får dekt kost og losji for seg selv og en person i tillegg, samt reisekostnader innen rimelighetens grenser.


Er dette noe for deg? Ta kontakt på e-post dnt.sunnmore@dnt.no eller telefon 70 12 58 04.Skrevet av Tone Drabløs 6. mai 2021