Årsmøte 2021

Påsketur i Tafjordfjella
Påsketur i Tafjordfjella Foto: Martin Hauge-Nilsen

Årsmøte for 2021 blir gjennomført digitalt.

På grunn av covid-19 innstramminger blir årsmøtet også i år kun avholdt digitalt.

Påmelding her: https://sunnmore.dnt.no/aktiviteter/129963/892964/

Tid: 23.03.21 kl. 18.00.

Saker: Årsmelding – Regnskap –Valg - eventuelt innkomne saker til årsmøte.


Årsmeldingen finnes her.

Skrevet av Tone Drabløs 22. februar 2021