Årsmøte 2021

Påsketur i Tafjordfjella
Påsketur i Tafjordfjella Foto: Martin Hauge-Nilsen

Årsmøte for 2020 blir digitalt og avholdt som nettmøte (smartmobil, nettbrett eller pc).

Tid: 23.03.21 kl. 18.00.

Saker: Årsmelding – Regnskap –Valg - eventuelt innkomne saker til årsmøte.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være DNT Sunnmøre i hende innen 2.3.2021.

De som ønsker å være med på møtet må melde seg på her ​​​​​​​og får tilsendt informasjon om oppkobling før møtet.

Skrevet av Tone Drabløs 16. februar 2021