Referat fra årsmøtet for 2020

Foto: Per Børge Flemsæter

Årsmøtet for 2020 ble avholdt digitalt 23. mars.

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått uten kommentarer fra forsamlingen, og det sittende styret ble gjenvalgt.

Referat finnes her.

Skrevet av Tone Drabløs 8. april 2021