Rødnøkkelen - årets mål?

Foto: Martin Hauge-Nilsen

DNT Sunnmøre har sitt eget hederstegn til den som overnatter på alle hyttene våre  -  en skinnende rød DNT-nøkkel. En målsetning for 2022?

I snart 10 år har DNT Sunnmøre delt ut en rød DNT-nøkkel til de som har overnattet på alle hyttene våre. Det er ikke mer enn 58 personer som har gjort det, de aller fleste voksne, men også en del ungdommer og noen barn. Det er ikke krav om at overnattingene må gjøres innen et visst tidsrom, så har man vært på en del hytter er det bare å samle videre.

Hyttene våre er:

Reindalseter

Patchellhytta

Velleseter

Tyssenaustet

Tjønnebu

Vakkerstøylen

Pyttbua

Veltdalshytta

Danskehytta

Kaldhusseter

Jakobselet

Fieldfarehytta

Runde fyr

Det holder å ha overnattet på hytteanlegget, så om du har overnattet på sikringsbua på f.eks. Pyttbua må du ikke dra tilbake og overnatte på hovedhytta også. Send oss oversikt over ca når du overnattet på hyttene, og vi tar kontakt for overrekkelse av den gjeve nøkkelen. Send til dnt.sunnmore@dnt.no


Vi har  fellesturer på programmet som går innom flere av hyttene, f.eks Trekanten i Tafjordfjella og SignaTur Tafjordfjella

Medlemmer i DNT har rabatt på overnatting på hyttene våre, og bidrar til at vi kan opprettholde og utvikle tilbudet vårt videre. I tillegg til rabatt på overnattinger får medlemmer også rimeligere pris på turer, lavere pris i DNT-butikken og lokale DNT-butikker, samt andre fordeler fra våre samarbeidspartnere. 

Bli medlem her!

Skrevet av Tone Drabløs 19. januar 2022