Vil du være hyttevert i sommer?

Hyttevert på Vakkerstøylen
Hyttevert på Vakkerstøylen Foto: Eva Jeanette Johnsen

Hyttevertens viktigste oppgave er å få gjestene til å trives og føle seg velkommen, samtidig som hyttas regler blir overholdt.  Det er viktig at hytteverten har satt seg inn i ÅSTs regler for bruk av selvbetjeningshytter.  Gjestene skal selv stelle etter seg på våre selvbetjente hytter.

Som godtgjørelse får du kost og losji for inntil 2 personer + reisegodtgjørelse etter liste som vi har utarbeidet for hver hytte, men kanskje det viktigste: Naturopplevelsen. Send oss en mail på info@aast.no 

Vi trenger hytteverter fra uke 27 til uke 34. På Runde fyr trenger vi hytteverter fra mai og noe lenger utover høsten. For Patchellhytta  er det også behov i høsthelgene. 

Skrevet av Linda Flem 22. desember 2015