Nytt styre i ÅST

Årsmøtet blei avholdt på Rollonhuset den 10. mars. Om lag 70 personer møtte opp. Nye styremedlemmer blei valgt, og heder delt ut til dem som fortjener det aller mest.

Årsmøtet er ÅSTs øverste organ. Det er her året blir oppsummert, og nye valg blir gjort. Men årsmøtet er også en plass for hyggelig prat og nye bekjentskaper. 

Per Børge Flemsæter og Frøydis Høyland Svisdahl gikk ut av styret, og blei erstattet av Edmund Hofseide og Lisbeth Brandal, som begge rykket opp fra vararepresentanter. Kyrre Rørstad, Jon Andre Teigen, Marit Ramsevik og Silje Beate Øye blei valgt som nye vararepresentanter. Styrets sammensetning ser du her: https://sunnmore.dnt.no/styret/

Det har, som alltid, blitt gjort mye godt dugnadsarbeid i 2015 også. Til sammen har foreningen 15000 dugnadstimer i 2015, og det er imponerende. I løpet av 2015 bikket vi også 7000 medlemmer, og hadde 31. desember 7122 medlemmer. Flere detaljer kan leses i årsmeldinga.

Æres den som æres bør. To dugnadspriser blei delt ut. Den ene gikk til gjengen som har jobbet mest på stien til Runde fyr. John Hånes, Gunnar Hansson Haddal, Oddbjørn Flø, Thoralf Moltubakk og Norvald Brekke har ledet an i dette tunge arbeidet.

Siden 2013 har Stein Langlo, Arnulf Kvalsvik og Asbjørn Stave ledet an i restaureringa av Kaldhusseter, og har forandret et falleferdig bygg til en fantastisk ny og moderne utleiehytte.

Vi takker og gratulerer.

Skrevet av Åsmund Steen 11. mars 2016