Fiskekort i Tafjordfjella

Det er fisk i de fleste vann i Tafjordfjella og Reinheimen. Her er en oversikt over fiskekorta du trenger.

På Inatur.no kan du kjøpe fiske-og jaktkort over det meste av landet. Du kan også bestille hytter her, for eksempel hyttene til Skjåk Allmenning i Tafjordfjella og Reinheimen. 

Norddal statsallmenning dekker området innenfor Reindalseter, og Illstigvatnet og Krynkelvatnet rundt Tjønnebu.

Grytten Fjellstyre dekker området rundt Trollstigen og Verma i Rauma kommune, men du må ha dette kortet i nedre del av Vermedalen.

Øvstestøl sæterlag har kort for Litlelangdalen og Langfjelldalen, samt øvre del av Valldøla. Dette området grenser mot Norddal Statsallmenning. 

Det er et felles kort for hele Skjåk sin del av Tafjordfjella. Skjåk allmening administrerer området.

Dalsida og Lordalen statsallmenning dekker Lesja sin del av Reinheimen.

Tafjord kraft jeger og fiskerforening dekker 0mrådet rundt Kaldhusseter, Reindalseter og Danskehytta. Dette gjør det mye lettere når man planlegger turen, men man får også kort på Reindalseter i betjent sesong.

For området rundt Pyttbua og Vakkerstøylen kan du kjøpe kort i kassa på låven på Brøstet, eller med kontanter på hyttene. Dessverre er det ikke et felles kort for området rundt disse hyttene, men Fremmerbrøste sameierlagselger kort på Inatur i Grovskarbotnen, og i vanna i Søre- og Nørdre Glupen, mellom Tunga og Torsbu.

På Tjønnebu er det et eget kort for Tjørnane, de fire vanna rundt Tjønnebu. Dette kortet får du kjøpt på Grønningsæter. 

Lengst vest i området er det også gode fiskevann. Dette kortet dekker mye av området mellom Viavatn og Geiranger.

I en ideell fiskekortverden hadde selvsagt hele fjellet hatt ett kort, men det er et stykke dit. Husk at personer under 16 år kan fiske fritt i alle vann og elver uten fiskekort fram til 20. august, også private vann, så lenge de ikke er lakseførende. 


Hvordan er fisket? Som alltid i fjellet er det vanskelig å forutsi. Det er det som gjør det så spennende. Er du heldig og dyktig kan det bli svært gode fangster i de fleste vann......

Skrevet av Åsmund Steen 10. august 2020