Hytteverter sommeren 2021

Hyttevert på Vakkerstøylen
Hyttevert på Vakkerstøylen Foto: Eva Jeanette Johnsen

Er du sosial, har en viss ordenssans og trives til fjells? Da er kanskje "sommerjobb" som hyttevert i Tafjordfjella noe for deg!

I høgsesongen på sommeren er det hytteverter på ÅSTs hytter i Tafjordfjella og på Runde Fyr og Patchellhytta. En hyttvert skal sørge for at gjestene har det bra, fordeler rom, at regler følges og at alle bidrar. Hvis du tror at dette er noe for deg, kan du lese mer om hyttevertens oppgaver her:

  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/c2f4958761fdda4fea54b55783b25ecf8889e80e.docx  

Denne sommeren vil bli spesiell på grunn av koronaviruest, og hyttevertens oppgaver kan bli noe endret. Det vil bli utarbeidet online kurs for hytteverter, i tillegg til instrukser for reingjøring m.m. Dette vil gjøre det enklere for hytteverten å holde oppsyn med hygiene og smittevern på hytta, i alles interesse. Vi håper at dette ikke virker avskrekkende og at vi får dekt opp alle hyttene med vertskap.

Dette er ledig per 28. mai:

Runde fyr uke 30-34. Helger og langhelger utover høsten er også aktuelt.

På Patchellhytta trenger vi hytteverter også utover høsten, og da spesielt i helgene uke 26-28 og 30-32 er ledig

Vakkerstøylen uke 32

Kaldhusseter uke 29-34

Pyttbua uke 30-34

Danskehytta uke 27, 30, 33 og 34


Som takk for hjelpen dekkes kost og losji for 2 personer den perioden man er hyttevert.

Om du er interessert, vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en e-post på dnt.sunnmore@dnt.no 


Skrevet av Tone Drabløs 28. mai 2021