Forhåndsbestilling av senger

Foto: Linda Flem


Vilkår for bruk av DNT Sunnmøres hytter, gjelder så lenge det er restriksjoner på bruken som en konsekvens av koronapandemien


Det er obligatorisk for alle gjester å bestille på forhånd. Gjester som ankommer uten forhåndsbestilling kan bortvises. Det er ingen tidsfrist for når man må ankomme hytta for at sengereservasjonen skal gjelde.


Privatpersoner bestiller og forhåndsbetaler hytteoppholdet i sin helhet. Den som er medlem i DNT i bestillingsøyeblikket velger medlemspris. Skoleklasser og lignende grupper kontakter DNT Sunnmøre på e-post: dnt.sunnmore@dnt.no


Alle gjester bes være fleksible og opptre hensynsfullt for å ivareta avstand av smittevernhensyn.


Når man ankommer hytta er det viktig at alle skriver seg inn i besøksprotokollen, selv om man har bestilt på forhånd. Alle gjester plikter å opptre hensynsfullt i samsvar med DNTs smitteverninstruks, følge oppslag på hyttene, og gjeldende smittevernregler fra aktuelle myndigheter.  


Avbestilling: 

· Avbestilling frem til 5 døgn før oppmøtedag gir rett til full refusjon. 
(Eksempel: Et opphold fredag-søndag må da avbestilles senest kl. 23:59 på lørdag.)

· Avbestilling som gjøres senere enn 5 døgn før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. 

Bestilling på en hytte kan ved ledig kapasitet flyttes til en annen dato og/eller annen av DNT Sunnmøres hytter. Utløpte bestillinger flyttes ikke. Evt. endringer i beløp tilbakebetales ikke. Ta kontakt med DNT Sunnmøre i arbeidstiden(man-fre 09.00-15.00)


Avbestilling gjøres gjennom bestillingsløsningen på «min side».


All relevant informasjon om hytta finnes på UT.no, også hvordan hytta er låst.