Hytteregler

De fleste av DNT Sunnmøres hytter er uten fast betjening, og mye av virksomheten rundt vedlikehold og drift av hyttene er basert på dugnad. Viser hver og en av oss respekt for hverandre og hjelper til på hytta, får vi alle enda mer hygge og glede av turen og oppholdet.

Vi ber om at disse enkle reglene blir fulgt:

Protokoll

Skriv deg inn i gjesteboka med en gang du kommer, også hvis du har forhåndsbestilt.

Brannsikring

Branninstruks og beredskapsplan skal henge godt synlig på hytta. Gjør deg kjent med dem.

Overnatting

Lakenpose, sovepose eller eget sengetøy skal brukes. Det er rimelig og god folkeskikk at familier med barn og medlemmer over 60 år får fortrinnsrett til køyeplass, med unntak av der det er forhåndsbestilling av senger. Det skal være ro på hytta mellom kl. 2300 - 0600. Anvisninger fra eventuelle hytteverter skal følges.

Betaling

Oppgjør skal skje på hytta du bor i. Bruk gjerne appen DNT hyttebetaling, eventuelt betalingsfullmakt og visakortnummer. Registrer proviantuttak etter hvert.

Søppel

Avfall som papp og papir brennes. Plast, bokser og glass tømmes i container hvor dette finnes. Bokser skal trykkes flate. Se oppslag på hver hytte. 

Vann

Bruk rustfrie stålbøtter til drikkevann. Om vinteren må du bruke litt tid og arbeid på å finne drikkevann. Smelting av snø er kostbart og tungvint. Det er heller ikke noen god hygienisk løsning. Spa deg ned til overvann eller lag et hull i isen. Ikke sett igjen vann i bøtter og kjeler.

Ved

Vedtransporten er meget kostbar. Fyr med omtanke og hogg småved klar for neste gjest. Utnytt ledig ovnsplass til oppvarming av vann. Veden skal ikke brukes til bålbrenning utendørs. 

Hunder

Det er forbud mot hunder i oppholdsrom på DNT Sunnmøres hytter. Det er egne soverom for hund/herre på de fleste av våre hytter. Se mer info under hver hytte på Ut.no

Røyking

Mange mennesker plages av tobakksrøyk. Røyking er derfor bare tillatt utendørs!

Alkohol

DNT har en restriktiv holdning til alkohol. Ved bruk av alkohol må det vises måtehold, og det må på ingen måte være til sjenanse for andre gjester. Hytta er ikke festlokale.

Dagsbesøk

Ved bruk av hytta til oppholdsrom, tørking av klær, laging/spising av måltider, gjøres det opp for dagsbesøk. Dagsbesøkende har også medansvar for renhold av hytta.

Teltere

Glem ikke at du er på telttur. Teltet plasseres minst 150 meter fra bebodd hytte, eller på anvist teltplass. Dersom du benytter deg av oppholdsrom eller kjøkken på hytta betales dagsbesøk. Ved opphold i hytta etter kl. 1800 betales opphold som for overnatting.

Renhold

Vask opp så snart du har spist. Tørk også av kokeapparat, kjøkkenbenk og bord. Vask rommet ditt og en del av fellesarealet. Oppvaskhåndklær kokes opp og henges til tørk når det trengs.

Avreise

Når hytta forlates skal den være i minst like god stand som ved ankomst. Gjør skikkelig rent og rydd opp. Re opp sengen så den ser fin ut til neste gjest. Gjør klar ved for opptenning til neste gjest. Ytterdører og vinduer lukkes. Om vinteren må om nødvendig karmer rengjøres for snø.
​​​​​​​

Foto: Sindre Thoresen Lønnes
Foto: Sindre Thoresen Lønnes
Foto: Åsmund Steen
Foto: Sindre Thoresen Lønnes
Foto: Anne-Liss Hofseide
Foto: Sindre Thoresen Lønnes